Hiệu quả của việc bổ sung Vitamin C cho gà

  18/03/2017

  Mê Say Hồng Trần

Vitamin C có vai trò rất to lớn đối với các hoạt động sinh sản của gia cầm, nhưng cơ thể chúng không tự tổng hợp đủ nhu cầu vitamin này, nhất là ở con trống. Những nghiên cứu của nhiều tác giả trong thời gian gần đây cho thấy, trong thức ăn của gia cầm rất thiếu vitamin C, ngay cả khi được bổ sung thì hàm lượng vitamin C cũng nhanh chóng bị giảm đi do quá trình oxy hóa.

(Hiệu quả của việc bổ sung Vitamin C cho gà)

     Nhận thấy việc bổ sung vitamin C vào thức ăn hàng ngày cho gà trống là rất cần thiết, PGS.TS Bùi Hữu Đoàn - Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa - Khoa Chăn nuôi đã có đề tài nghiên cứu về “Hiệu quả của việc bổ sung vitamin C cho gà trống”. Thí nghiệm được tiến hành trên gà trống sinh sản giống AA từ 25 đến 34 tuần tuổi. Gà trống thí nghiệm được huấn luyện để lấy tinh nhân tạo. Tinh dịch được lấy 2 lần/ tuần vào thứ 3 và thứ 6 để theo dõi các chỉ tiêu như: thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, nồng độ tinh trùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi bổ sung vitamin C cho gà trống, thể tích tinh dịch tăng lên, cụ thể với mức bổ sung vitamin C 450ppm, thể tích tinh dịch tăng so với đối chứng 29%. Hoạt lực g ttinh trùng tăng đáng kể khi bổ sung vitamin C vào khẩu phần ăn, rõ rệt nhất là các mức 300ppm và 450ppm (tăng từ 3,94 – 5,66% so với đối chứng). Bổ sung vitamin C với các mức 300ppm, 450ppm vào khẩu phần ăn đã làm nồng độ tinh trùng tăng từ 0,15 – 0,06 tỷ tinh trùng/ml tinh dịch (tăng 19,4 – 7,8% so với đối chứng).

       Hiệu quả của việc bổ sung Vitamin C cho gà

Nghiên cứu còn được thực hiện trên trứng giống vào các tuần tuổi 28, 31 và 34, lấy mỗi lô 200 trứng đem ấp để xác định tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở. Kết quả soi trứng ấp và ngày thứ 6 cho thấy, lô đối chứng có tỷ lệ thụ tinh là 80,9%, trong khi đó tỷ lệ trứng có phôi của lô 1 là 90,8% và lô 3 là 84,7%. Như vậy, việc bổ sung vitamin C cho gà trống đã làm tăng tỷ lệ thụ tinh 4,6 – 9,9% so với đối chứng. Tỷ lệ nở ở lô thí nghiệm 1 là cao nhất 82,1%, các lô còn lại ở mức 73,8%. Việc bổ sung vitamin C cho gà trống đã làm tăng tỷ lệ ấp nở lên từ 3,3 – 11,2% so với đối chứng.

        Có thể nhận thấy khi bổ sung vitamin C cho gà trống sinh sản từ 25- 34 tuần tuổi với liều 450 – 150ppm đã làm tăng chất lượng tinh dịch đồng thời tăng tỷ lệ ấp nở. Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực và việc bổ sung vitamin C là một trong những qui trình quan trọng trong suốt quá trình chăn nuôi gà.

                                        (Hiệu quả của việc bổ sung Vitamin C cho gà)​​​​​​​

Mời bạn thảo luận