Dụng cụ Thú Y

149.000₫
- 17%
179.000₫
369.000₫
- 5%
389.000₫
599.000₫
- 20%
750.000₫
2.200.000₫
699.000₫
- 7%
750.000₫
699.000₫
- 7%
750.000₫
499.000₫
- 9%
550.000₫
499.000₫
359.000₫
- 8%
389.000₫
80.000₫
- 38%
130.000₫

Xi lanh tự động, dụng cụ thú y chăn nuôi, bơm kim tiêm ống chích cho gà, ống chích cho heo.

bơm kim tiêm thú y. bơm kim tiêm tự động.

súng tiêm tự động,