KÍNH GÀ CÓ CHỐT (THÁI LAN)

500₫ 800₫

♦ Trị bệnh mổ lông nhau cho gà .

♦ Đeo cho gà từ 500 g đến khi xuất bán .

♦ Sử dụng đơn giản , sản phẩm được tái sử dụng nhiều lần .