Hướng dẫn

***Hướng dẫn đeo kính đơn giản***

 

 

***Gà mới đeo kính được 5 ngày- gà lai đông tảo****

 

Và đây là kết quả sau một tháng  cả đàn đã mọc lông đầy đủ- lông lá mượt mà.

...chỉ chờ mọc nốt lông lưng nữa là OK

 

Và đây là hình ảnh gà khi xuất bán